Chỉ trong quý I/2016, TLH đã đạt 105,7 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh so với con số 3,3 tỷ của cùng kỳ 2015.

TLH: Loi nhuan quy I tang manh nho gia von giam - Anh 1

Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) mới công bố Kết quả kinh doanh quý I/2016.

Theo đó trong quý I/2016, công ty đạt 1.008 tỷ doanh thu thuần, tăng gần 22% so với cùng kỳ. Dù doanh thu tăng cao nhưng do giá vốn hàng bán chỉ tăng hơn 10% lên mức 878,6 tỷ đã giúp TLH đạt gần 130 tỷ lợi nhuận gộp chỉ trong quý I này, tăng mạnh so với con số 32,5 tỷ của cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt đông tài chính trong quý I đạt 1,5 tỷ, giảm mạnh so với con số 3,3 tỷ của cùng kỳ. Nhờ chi phí lãi vay giảm từ 15,7 tỷ xuống 11,9 tỷ mà trong quý này, TLH chỉ chịu hơn 13 tỷ chi phí tài chính. Chi phí bán hàng và quản lý trong quý I này lần lượt là 10,2 tỷ và 7,5 tỷ.

Kết quả, TLH đạt 105,7 tỷ lợi nhuận sau thuế trong quý I, trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 103,9 tỷ và của cổ đông không kiểm soát là 1,8 tỷ, EPS trong quý đạt 1.227 đồng/cổ phiếu. Con số lợi nhuận của TLH trong quý I này là rất ấn tượng nếu so với khoản lãi chỉ 3,3 tỷ của quý I/2015.

Theo tài liệu họp ĐHCĐ sắp tới của TLH, công ty đặt mục tiêu 4.000 tỷ doanh thu và 240 tỷ lợi nhuận sau thuế cho năm 2016. Nếu như kế hoạch này được thông qua thì chỉ trong quý I, TLH đã đạt 44% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2016.

Giá cổ phiếu TLH hiện đang ở mức 7.800 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây là hơn 1,34 triệu cổ phiếu/phiên.

HOÀNG LINH