(NDHMoney) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long (mã TLG - HOSE) vừa thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 1/2011.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị TLG vừa thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Theo đó, 5/7 là ngày đăng ký cuối cùng và đến ngày 26/7, công ty sẽ bắt đầu thực hiện thanh toán cổ tức.

Được biết, ngày 20/4, Tổng giám đốc điều hành công ty có quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thượng Việt vào vị trí Phó Tổng Giám đốc phát triển kinh doanh nội địa kể từ ngày 20/4/2012.