Từ 20/11 đến 18/12/2015, Ông Nguyễn Văn Thạc và ông Lê Quang Thế - Ủy viên HĐQT Tổng CTCP Xây dựng Thủy lợi 4 (UPCoM: TL4) đã mua lần lượt 11,000 cp, 400,000 cp. Nâng số lượng cp nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch đạt lần lượt 52,362 cp, 631,885 cp tỷ lệ 0.33% và 3.95%.

Cùng thời điểm, với lý do thay đổi kế hoạch đầu tư nên ông Lê Vũ Hùng - Phó TGĐ chỉ mua được 88,500 cp TL4 trong tổng số 100,000 cp mà ông đã đăng ký mua trước đó, nâng số lượng cp nắm giữ lên 153,117 cp (tỷ lệ 0.96%)./.