* Tại sao Euripide nói “Đừng bao giờ tin lời phụ nữ, cho dù họ nói thật” hở anh? Họ nói dối thì không tin là đúng rồi, nhưng nếu họ nói thật thì sao lại không tin? (dinh le cong, yahoo) - Có lẽ Euripide cho rằng phụ nữ hay thay đổi: Với phụ nữ, sự thật hôm nay chưa chắc là sự thật của ngày mai!