Bộ VH-TT&DL vừa có công văn gửi UBND tỉnh Bình Phước về “Hội chọi trâu truyền thống huyện Hớn Quản”.

Tinh xin choi trau, bo yeu cau danh gia su can thiet - Anh 1

Trước đó, UBND tỉnh Bình Phước đã có tờ trình về việc thành lập đoàn khảo sát để đánh giá giá trị và sự cần thiết duy trì Hội chọi trâu truyền thống huyện Hớn Quản.

Bộ VH-TT&DL cho rằng đối với các lễ hội có yếu tố bạo lực, phản cảm, các địa phương vận động cộng đồng dân cư không tổ chức hoặc có hình thức tổ chức phù hợp với xu thế thời đại.

“Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Phước tham mưu đánh giá giá trị và sự cần thiết duy trì Hội chọi trâu truyền thống huyện Hớn Quản; đánh giá ý kiến của cộng đồng, có quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và phù hợp với chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội, để các lễ hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm” - công văn của Bộ nêu rõ.