(HNM) - Một trong những “dấu ấn” của năm học 2007-2008 với dư luận xã hội có lẽ là vấn đề HS bỏ học, với 0,94% trong tổng số 15,7 triệu HS các cấp học. Có tới cả chục nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, và nó sắp được đưa ra “mổ xẻ” tại bàn nghị sự giữa lãnh đạo Bộ với các địa phương...