Bộ GTVT vừa có Văn bản số 312/TB-BGTVT thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường về các giải pháp tháo gỡ khó khăn tài chính cho liên danh Tổng công ty xây dựng Thăng Long và Tổng công ty XDCTGT 4 tại Dự án BOT cầu Yên Lệnh. Chi tiết...