Nhiều sinh viên người nước ngoài đã tìm được một nửa của mình khi du học tại Việt Nam...