Báo chí Mianma ngày 28/5 đưa tin các tình nguyện viên cá nhân được tự do đi đến những khu vực bị ảnh hưởng của bão để mang đồ cứu trợ đến cho các nạn nhân của trận bão Nargis.