(LĐ) - Ngày 26.9, lãnh đạo Tỉnh ủy Đắc Lắc cho biết: Một trong những thành tựu nổi bật là đã đưa sản lượng lương thực từ 80 vạn tấn lên trên 1 triệu tấn; trở thành tỉnh miền núi đầu tiên ở nước ta sản xuất được 1 triệu tấn lương thực.

Để nắm cụ thể thêm thông tin này, chúng tôi đã làm việc với Sở NNPTNT Đắc Lắc. Được biết: Đến thời điểm này, dù vụ hè - thu chưa thu hoạch xong, nhưng với diện tích lúa 40.000ha, Đắc Lắc đã cầm chắc 200.000 tấn lúa. Cùng với sản lượng vụ đông - xuân khoảng 200.000 tấn nữa, như vậy riêng lúa của Đắc Lắc năm 2010 này đã có 400.000 tấn. Về cây ngô: Vụ đông - xuân là vụ sản xuất phụ (do mùa khô) nên cả tỉnh chỉ sản xuất được 3.000ha, nhưng vụ hè thu sản xuất tới 70.000ha, vụ thu đông sản xuất 40.000ha. Ngô là cây trồng sản xuất khá chắc ăn, năng suất bình quân đạt trên 5 tấn/ha, sản lượng cả năm sẽ trên 600.000 tấn ngô. Như vậy, tổng cộng cả lúa và ngô Đắc Lắc cầm chắc trên 1 triệu tấn lương thực. Có được thành tích này, theo ông Nguyễn Văn Sinh - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Đắc Lắc, là một phần nhờ năm nay mưa thuận gió hòa, nhưng điều quan trọng nhất là Đắc Lắc đã từng bước đưa được khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, Đắc Lắc đã đưa được 15% diện tích lúa vào sản xuất bằng giống lai, nhờ vậy đã tăng thêm trên 1ha khoảng 2 tấn. Về cây ngô, Đắc Lắc cũng đã đưa được nhiều giống lai năng suất cao như VN 61, VN 66... có nơi đạt năng suất 10 - 12 tấn/ha, nên sản lượng tăng đáng kể so với năm 2005. Trong những năm tới, Đắc Lắc sẽ chú trọng sản xuất bằng các giống ngô, lúa chất lượng cao, năng suất cao; mở rộng diện tích lúa lai từ 15% hiện nay lên 25% vào năm 2015. Và như vậy đến thời điểm đó, ít nhất Đắc Lắc cũng sẽ có khoảng 1,2 tấn lương thực mỗi năm. Đặng Bá Tiến