Trọng tài Cakir bị nhầm lẫn và thổi một quả phạt đền tưởng tượng.

Anh Dũng