Quân không bao giờ có ý định bỏ vợ vì đấy là người phụ nữ thật sự quan trọng đối với anh. Những điều anh làm cho Nhi chỉ là ham hố nhất thời của đàn ông mà thôi. Số tiền và những gì anh bỏ ra để có cô mới rẻ mạt và đáng thương làm sao.