Một trong những cách giữ gìn hạnh phúc là vợ chồng cần đối đãi với nhau như tài khoản ngân hàng. "Khoản tiền" gửi vào nhiều hơn khoản rút ra thì quan hệ vợ chồng càng có lợi.