Thông thường, một nhãn hiệu được xem là mạnh khi khách hàng sử dụng tên gọi của nó để nói đến một sản phẩm, chẳng hạn khi vào quán khách gọi một ly Coca chứ không phải ly nước ngọt. Việc xây dựng nhãn hiệu nếu tạo ra một “sợi dây tình cảm” giữa khách hàng và doanh nghiệp thì đó chính là một yếu tố đảm bảo cho sự thành công lâu dài của doanh nghiệp…