Solomon 9 bộ trưởng nội các, trong đó có Phó Thủ tướng Toswell Kaua, tuyên bố từ chức vì  không còn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Thủ tướng Manasseh Sogavare. Những người này cũng ký văn bản ghi nhớ với 15 nghị sĩ đối lập nhằm lật đổ Thủ tướng Sogavare