Những thông tin đáng chú ý ngày 25-3-2011 về doanh nghiệp trên TTCK Việt Nam.

* Ngày 23/3/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 482/2011/SGDHCM-NY chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được niêm yết 24.200.000 cổ phiếu trên HOSE. Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh Hồ sơ theo yêu cầu. * Ngày 23/3/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã BCE-HOSE) được niêm yết bổ sung 10 triệu cổ phiếu phát hành thêm với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 100 tỷ đồng. * Ngày 23/3/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 471/2011/SGDHCM-NY nhắc nhở lần hai Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy Sản Cadovimex (mã CAD-HOSE) về việc chậm nộp Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4/2010 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2010 theo đúng quy định tại Khoản 1.2 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC. * Từ ngày 28/12/2010 - 28/2/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) đăng ký bán 381.451 cổ phiếu, đã bán 58.050 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do không đạt mức giá kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 323.401 cổ phiếu. * Từ ngày 22/3/2011 - 22/5/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) đăng ký bán 323.400 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục. * Từ ngày 28/3/2011 - 28/5/2011, ông Phạm Ngọc Cầu - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cáp Sài gòn (mã CSG-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 214.820 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ. * Từ ngày 28/3/2011 - 20/4/2011, ông Hổ Tấn Thắng - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thép Nam Kim (mã NKG-HOSE) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 960.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. * Từ ngày 28/3/2011 - 28/5/2011, ông Nguyễn Quí - Ủy viên Hội đồng Quản trị; Phó giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 274.163 cổ phiếu, chiếm 3,34% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu. * Từ ngày 25/3/2011 - 25/5/2011, Dragon Capital Vietnam Mother Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco (mã DMC-HOSE) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 841.246 cổ phiếu, chiếm 4,81% vốn điều lệ, nhằm bán cổ phiếu. * Từ ngày 28/3/2011 - 28/5/2011, bà Vũ Thị Châm, em ông Vũ Văn Duần - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (mã PXM-HOSE) đăng ký bán hết 15.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết vấn đề tài chính cá nhân. * Từ ngày 28/3/2011 - 28/5/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Thương Tín, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần mía đường nhiệt điện Gia Lai (mã SEC-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu. * Từ ngày 28/3/2011 - 27/5/2011, ông Lê Xuân Bách, con ông Lê Xuân Tùng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký bán hết 216.600 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình. * Từ ngày 25/3/2011 - 25/5/2011, bà Phạm Thị Kim Ngân, em ông Phạm Minh Việt - Phó tổng giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE) đăng ký bán hết 2.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc cá nhân. * Từ ngày 3/3/2011 - 7/3/2011, BI Private Equity New Markets II KS, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (mã DVD-HOSE) đã bán 135.950 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.464.050 cổ phiếu, chiếm 20,69% số cổ phiếu đang lưu hành, nhằm bán cổ phiếu. * Ngày 7/4/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico (mã UIC-HOSE) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2011 tại Hội trường Idico - Udico, đờng 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. * Ngày 10/5/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584 (mã NTB-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường nhà khách T.78 số 145 đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, Tp. HCM. * Ngày 22/4/2011, Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức (mã TDW-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức – số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM. * Ngày 15/3/2011, Spinnaker Global Emerging Markets Fund Ltd, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT-HOSE) đã mua 1.000.000 cổ phiếu, chiếm 5,21% vốn điều lệ. * Từ ngày 14/2/2011 - 18/3/2011, ông Bùi Viết Minh - Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hải Vân (mã HVX-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã mua 19.960 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do không khớp được lệnh theo giá đặt, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 51.290 cổ phiếu, nhằm đầu tư. * Ngày 17/3/2011, bà Phan Thị Thanh Lãng, chị ông Phan Huy Vĩnh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (mã CTD-HOSE) đã bán hết 5.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. * Ngày 18/3/2011, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đông hải Bến Tre (mã DHC-HOSE) đã mua 174.170 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu đang nắm giữ lên 1.859.718 cổ phiếu, chiếm 12,4% vốn điều lệ, nhằm thực hiện giao dịch mua. * Ngày 17/3/2011, ông Phạm Nhật Vượng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinpearl (mã VPL-HOSE) thông báo số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi tăng vốn điều lệ là 19.800.000 cổ phiếu, chiếm 11,01% vốn điều lệ. Do VPL tăng vốn điều lệ lên 2.54,984 tỷ đồng để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu làm thay đổi tỷ lệ hữu xuống còn 9,63% vốn điều lệ của VPL. * Ngày 17/3/2011, bà Phạm Thu Hương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinpearl (mã VPL-HOSE) thông báo số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi tăng vốn điều lệ là 14.943.689 cổ phiếu, chiếm 8,31% vốn điều lệ. Do VPL tăng vốn điều lệ lên 2.54,984 tỷ đồng để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu làm thay đổi tỷ lệ hữu xuống còn 7,27% vốn điều lệ của VPL. * Ngày 17/3/2011, Dynamuc Invest Group Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinpearl (mã VPL-HOSE) thông báo số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi tăng vốn điều lệ là 19.426.235 cổ phiếu, chiếm 10,80% vốn điều lệ. Do VPL tăng vốn điều lệ lên 2.54,984 tỷ đồng để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu làm thay đổi tỷ lệ hữu xuống còn 9,45% vốn điều lệ của VPL. * Từ ngày 19/1/2011 - 19/3/2011, Dynamuc Invest Group Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinpearl (mã VPL-HOSE) đăng ký bán 4.000.000 cổ phiếu, đã bán 860.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do giá cổ phiếu biến động không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 19.426.235 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại VPL. * Công ty Cổ phần công nghệ mạng và truyền thông (mã CMT-HOSE) thông báo ông Nguyễn Hoàng Văn thôi nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Việc bầu bổ sung sẽ được thực hiện vào kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2010. * Ngày 10/4/2011, Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (mã SBC-HOSE) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Khách sạn White Palace - số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. * Ngày 29/4/2011, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Nhà máy Xi măng Kiên Lương - Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1. * Từ ngày 14/3/2011 - 15/3/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE-HOSE) đã bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.380.000 cổ phiếu, chiếm 9% vốn điều lệ. * Ngày 18/3/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam - VF1 (mã VFMVF1-HOSE) đã mua 5.533.850 chứng chỉ quỹ, chiếm 5,53% vốn điều lệ. * Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) thông báo ông Đoàn Ngọc Quang từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 20/3/2011. * Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) thông báo bà Nguyễn Thị Sương - thôi giữ chức Phó tổng giám đốc công ty để nhận nhiệm vụ mới tại công ty thành viên của Tập đoàn Tân Tạo kể từ ngày 18/3, ông Trần Đình Hưng - Kế toán trưởng công ty là người được ủy quyền công bố thông tin cho công ty thay cho bà Nguyễn Thị Sương, từ ngày 25/3/2011. * Ngày 22/4/2011, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã KHP-HOSE) tổ chức Đại hội Đông cổ đông thường niên 2011 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa - 46 Trần Phú, Tp. Nha Trang. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khai khoáng và Cơ khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 7.200.000 cổ phiếu. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã PSI-HNX) được niêm yết bổ sung 8.916.300 cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKDK ngày 20/01/2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 89,163 tỷ đồng. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS-HNX) được niêm yết bổ sung 2.999.980 cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2010 của HBS với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 29,999.8 tỷ đồng. * Ngày 25/3/2011, 5.049.500 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (mã KSD-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 50.495.000.000 đồng. * Từ ngày 30/3/2011 - 30/4/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (mã EFI-HNX) đăng ký mua 930.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn dùng để mua lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2009 và năm 2010. Nguyên tắc xác định giá là theo giá thị trường nhưng không vượt quá 10.000 đồng/cổ phiếu. * Từ ngày 24/3/2011 - 23/5/2011, bà Ngô Thị Ngọc Quyên, vợ ông Liu Chen Lin - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HNX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. * Dự kiến ngày 27/4/2011, Công ty Cổ phần Lilama Thí nghiệm Cơ điện (mã LCD-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Công ty Cổ phần Lilama Thí nghiệm Cơ điện, số 434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội. * Dự kiến ngày 25/4/2011, Công ty Cổ phần Lilama 7 (mã LM7-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Lilama 7, 332 Đường 2/9, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. * Dự kiến giữa tháng 4/2011, Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần 482, số 155 Trường Chinh, thành phố Vinh, Nghệ An. * Dự kiến cuối tháng 4/2011, Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (mã BXH-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng – số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng. * Từ ngày 15/1/2011 - 20/2/2011, bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (mã DLR-HNX) đã bán 15.600cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 600 cổ phiếu. * Ngày 20/4/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (mã DAD-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại khách sạn Bamboo Green, số 177 Trần Phú, Tp.Đà Nẵng. * Ngày 16/4/2011, Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tại Ấp Châu Thới, Xã Bình An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. * Dự kiến ngày 21/5/2011, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (mã MIC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam - Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. * Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) thông báo bà Vũ Thu Thủy được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng mới thay thế Bà Đào Thị Thanh, kể từ ngày 7/3/2011. * Ngày 17/3/2011, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (mã PVR-HNX) đã mua 546.100 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 11.302.000 cổ phiếu, tương đương với 37.67% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. TAGS: chung khoan, thi truong chung khoan, vn-index, hnx-index, san hose, nha dau tu Theo Nguyệt Ánh (VnEconomy)