Những thông tin đáng chú ý ngày 2-11-2011 về doanh nghiệp trên TTCK Việt Nam.

* Ngày 31/10/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 2005/2011/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ (mã DVP-HSX) về việc chậm trễ công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng Quản trị.

* Từ ngày 7/11/2011- 6/1/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần MT GAS (mã MTG-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 676.290 cổ phiếu, chiếm 5,64% vốn điều lệ, nhằm cấu trúc lại danh mục.

* Từ ngày 4/11/2011 - 4/1/2012, Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cao su Việt Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.499.112 cổ phiếu, chiếm 12,27% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục.

* Từ ngày 8/11/2011 - 8/2/2012, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HSX) đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2010 còn lại sau khi chia các quỹ.

* Từ ngày 3/11/2011 - 3/1/2012, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, vợ ông Đào Hữu Hoàng - chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SPM (mã SPM-HSX) đăng ký bán hết 476.285 cổ phiếu, nhằm cân đối danh mục đầu tư.

* Từ ngày 3/11/2011 - 3/1/2012, ông Nguyễn Bảo Toàn, con ông Nguyễn Băng Tâm - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô thành (mã DTT-HSX) đăng ký bán hết 15.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 3/11/2011 - 3/1/2012, ông Nguyễn Băng Tâm - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô thành (mã DTT-HSX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 232.837 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 4/11/2011 - 4/12/2011, ông Nguyễn Duy Khánh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HSX) đăng ký bán hết 452.700 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 8/8/2011 - 8/10/2011, VI (Vietnam Investment) Fund, I.L.P, tổ chức có liên quan đồng thời là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 569.320 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.880.986 cổ phiếu, chiếm 9,4% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 3/11/2011 - 3/1/2012, VI (Vietnam Investment) Fund, I.L.P, tổ chức có liên quan đồng thời là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.880.986 cổ phiếu, chiếm 9,4% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 4/11/2011 - 4/1/2012, Orchid Fund Private Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HSX) đăng ký mua 6.378.481 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 21.392.661 cổ phiếu, chiếm 9,9% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 4/11/2011 - 4/1/2012, Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HSX) đăng ký mua 452.700 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 637.700 cổ phiếu, chiếm 5,52% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 4/11/2011 - 4/1/2012, ông Trương Thái Sơn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HSX) đăng ký bán 1.073.500 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 600.000 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Tính đến ngày 27/10/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam - VF1 (mã VFMVF1-HSX) là 15.166 đồng/cổ phiếu quỹ.

* Tính đến ngày 27/10/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HSX) là 8.402 đồng/cổ phiếu quỹ.

* Tính đến ngày 27/10/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (mã VFMVFA-HSX) là 7.509 đồng/cổ phiếu quỹ.

* Tính đến ngày 27/10/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HSX) là 6.479 đồng/cổ phiếu quỹ.

* Tính đến ngày 27/10/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HSX) là 6.245 đồng/cổ phiếu quỹ.

* Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (mã DCC-HSX) xin gia hạn công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2011 chậm nhất đến ngày 25/11/2011.

* Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HSX) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Hùng giữ chức vụ Kế toán trưởng thay ông Nguyễn Thành Long từ nhiệm, từ ngày 1/11/2011.

* Công ty Cổ phần Lilama 18 (mã LM8-HSX) thông báo ông Vũ Đức Trung từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, kể từ ngày 31/10/2011.

* Dự kiến tháng 12/2011, Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HSX) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường nhằm tình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và các nội dung khác.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HSX) thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng 2011 với tỷ lệ 2:1. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là ngày 1/12/2011; thời gian niêm yết dự kiến là cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1/2012.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HSX) điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2011 với doanh thu từ 699 tỷ đồng xuống còn 500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và cổ tức vẫn giữ nguyên là 55,5 tỷ đồng và 15% là do thị trường bất động sản đóng băng, nhu cầu xây dựng giảm mạnh.

* Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HSX) công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Vũ Ngọc Trinh giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Đầu tư thay cho ông Sebastian Subba, kể từ ngày 2/11/2011.

* Công ty cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HSX) công bố ông Phạm Hoàng Nam - Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng là người được ủy quyền công bố thông tin thay cho ông Phan Văn Quang - Phó tổng giám đốc, kể từ ngày 6/11/2011.

* Ngày 2/12/2011, Công ty Cổ phần TIE (mã TIE-HSX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần TIE.

* Ngày 15/12/2011, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HSX) tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (2.500 đồng/cổ phiếu).

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH-HSX) công bố miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Anh Hùng, kể từ ngày 31/10.

* Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HSX) thông báo cử ông Nguyễn Khắc Sơn - Tổng giám đốc PPC hiện đang là người đại diện phần vốn góp của PPC tại NPS, ủy viên Hội đồng Quản trị của NPS tiếo tục giữ 40% phần vốn góp của PPC tại NPS và là người phụ trách nhóm người đại diện phần vốn của PPC tại NPS và tiếp tục tham gia thành viên Hội đồng Quản trị của NPS; cử ông Nguyễn Hữu Hằng - Phó tổng giám đốc NPS là người được PPC ủy quyền đại diện 20% phần vốn của PPC tại NPS tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị NPS tại Đại hội cổ đông lần này và đề cử giữ chức vụ Tổng giám đốc NPS;

Cử ông Nguyễn Quang Huy - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán của PPC sẽ tham gia ứng cử Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách) của NPS đại đại hội lần này; Cử ông Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng phòng kỹ thuật PPC là người đại diện tổng số cổ phần PPC tại Công ty Cổ phần Phát triển điện Việt Nam.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo Công ty Cổ phần Chế tạo Máy - Vinacomin rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu do Công ty nhận thấy hồ sơ cần bổ sung và chuẩn hóa lại một số vấn đề để phù hợp với quy chế niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty sẽ thực hiện đăng ký niêm yết theo đúng các quy định hiện hành trong thời gian sớm nhất.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) được niêm yết bổ sung 53.236.788 cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2011 với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 532.367.880.000 đồng.

* Từ ngày 1/9/2011 - 27/10/2011, ông Nguyễn Văn Cần - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (mã BED-HNX) đăng ký mua 45.300 cổ phiếu, đã mua 19.200 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 663.995 cổ phiếu, chiếm 22,13% vốn điều lệ.

* Từ ngày 3/11/2011 - 30/12/2011, ông Nguyễn Văn Cần - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (mã BED-HNX) đăng ký mua 26.100 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ hiện nay là 22,13% lên 23% vốn điều lệ.

* Từ ngày 3/11/2011 - 30/12/2011, ông Lâm Hoàng Linh - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu.

* Từ ngày 15/11/2011 - 10/2/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (mã VLA-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển. Nguyên tắc xác định giá là theo diễn biến thị trường chứng khoán. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

* Từ ngày 3/11/2011 - 30/12/2011, Công ty Cổ phần PVI, người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (mã PVR-HNX) đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu, đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 2/11/2011 - 30/12/2011, bà Thẩm Thu Hạnh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 (mã SJ1-HNX) đăng ký bán 16.000 cổ phiếu; đăng ký mua 16.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 16.010 cổ phiếu, chiếm 0,46% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại cổ phiếu sở hữu.

* Từ ngày 2/11/2011 - 30/11/2011, ông Hoàng Trọng Nguyên - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.