TT - UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa phối hợp với cơ quan hữu quan giải tỏa 44 lều quán trái phép ở thôn Đồng Tre nằm sát Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tuy nhiên hiện nay ở Khu kinh tế Dung Quất vẫn còn khoảng 200 lều quán xây dựng trái phép chưa được giải tỏa.