Trong kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tại châu Á năm 2010, công ty đầu tư Daiwa SMB Capital thuộc Tập đoàn Chứng khoán Daiwa (Daiwa Securities Group Inc.) của Nhật Bản dự định đầu tư vào các doanh nghiệp tăng trưởng cao ở Việt Nam. Daiwa SMB Capital và Công ty quản lí quỹ SSI, một chi nhánh của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), đã nhất trí thành lập một quỹ đầu tư vào chứng khoán chưa niêm yết của Việt Nam. "Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DSCAP-SSIAM" sẽ được thành lập vào tháng tới với số vốn 800 triệu yên để đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao cũng như những doanh nghiệp có thể là đối tác tiềm năng của Nhật Bản. Hai doanh nghiệp liên doanh dự tính sẽ tăng vốn đầu tư của quỹ lên từ 5 tỉ đến 10 tỉ yên. Theo Đài truyền hình NHK, Tập đoàn Chứng khoán Daiwa tin tưởng vào triển vọng đầy hứa hẹn của kinh tế Việt Nam.

TTXVN