Bác sĩ nói với bệnh nhân:

- Tôi có một tin tốt và một tin xấu cho anh.

- Tin xấu là gì ạ?

- Chúng tôi đã cưa nhầm cái chân không ung thư của anh.

- Trời ơi. Thế thì còn tin tốt?

- Anh không bị ung thư. Chân dự định phải cưa không cần cưa nữa.