Tin tặc đã khai thác một lỗi trong Internet Explorer 7 mà Microsoft vừa vá hôm 10/2/2009.