VH- Sơn La: Năm 2011, huyện Thuận Châu đã chỉ đạo xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao theo hướng sâu rộng, bền vững, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay, 29 xã, thị trấn, 30 bản, tiểu khu có nhà văn hóa, 85% số cơ quan, đơn vị, 61% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Hà Giang: UBND huyện Hoàng Su Phì vừa tổ chức tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo (HN), cận nghèo (CN), đối tượng an sinh xã hội năm 2011. Tham gia tập huấn có lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ làm công tác LĐ,TB&XH các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Lớp tập huấn được nghe các nội dung cơ bản; nghiệp vụ quy trình và công cụ rà soát HN, CN năm 2011; công tác xuất khẩu lao động và công tác chăm sóc trẻ em...

Quảng Trị: Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ và Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam (Bộ NN&PTNT) vừa hỗ trợ hơn 25 vạn cây giống keo lai giâm hom, trị giá khoảng 200 triệu đồng cho 130 hộ gia đình tại các vùng trung du, gò đồi ở các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị để trồng khoảng 1,5 ha rừng phân tán.

Thanh Thùy-Giang Thanh-T.Khôi