(HQ Online)- Theo Bộ Tài chính, tổng thu NSNN tháng 1 ước đạt 71.700 tỷ đồng, bằng 9,2% dự toán. Tổng chi NSNN ước đạt 81.860 tỷ đồng, bằng 8,1% dự toán. Trong đó tập trung đảm bảo các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, chi trả nợ.

Huy động vốn trong tháng 1 đạt cao là một trong những thành công đầu năm của ngành Tài chính. Ảnh Internet.

Thu nội địa tăng

Thu nội địa thực hiện ước đạt 53.300 tỷ đồng, bằng 9,9% dự toán, cao hơn yêu cầu tiến độ thu bình quân 1 tháng theo dự toán (khoảng 8,3%) và cao hơn tiến độ thu cùng kỳ năm trước (năm 2013 đạt 7,9%).

Trong đó: có 5/14 khoản thu ước đạt cao hơn tiến độ thu theo dự toán. Đây là các khoản thu từ các hoạt động sản xuất - kinh doanh (gồm: thu từ kinh tế quốc doanh đạt 9,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,5%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 12,1%; thuế thu nhập cá nhân đạt 8,9% và lệ phí trước bạ đạt 9,7%). Còn lại 9/14 khoản thu đạt dưới yêu cầu, chủ yếu là các khoản thu nhỏ, số thu không ổn định hoặc chưa đến kỳ kê khai nộp ngân sách (như: thu phí, lệ phí đạt 7,4%; thu khác ngân sách đạt 5,3%; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 6,3%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 4,5%...).

Không kể tiền sử dụng đất, số thu nội địa tháng 1-2014 ước đạt 10,1% dự toán, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó một số khoản thu chủ yếu có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, như: Thu từ kinh tế quốc doanh tăng 12,9%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 9,3%; thu phí, lệ phí tăng 26,7%; thu tiền sử dụng đất tăng 7,8%...

Nguyên nhân được Bộ Tài chính nhận định chủ yếu do hoạt động sản xuất- kinh doanh những tháng cuối năm 2013 và tháng 1-2014 đã có những chuyển biến tích cực tạo thêm nguồn thu cho NSNN. GDP quý 4-2013 tăng 6,04%, cao hơn mức tăng của quý 3-2013 là 5,54%, quý 2-2013 là 5%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) quý 4-2013 tăng 8%, cao hơn mức tăng của quý 3-2013 là 5,4%, quý 2-2013 là 5,5%.

Bên cạnh đó, do thay đổi cơ chế kê khai nộp NSNN số thu điều tiết của Nhà máy lọc dầu Dung Quất (từ 1-10-2013 chuyển từ kê khai theo quý sang theo tháng), kết hợp với việc điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xăng dầu đã phát sinh tăng số thu ngân sách trong tháng 1-2014 (ước nộp khoảng 1.090 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2013).

Tuy nhiên, việc thực hiện một số chính sách mới theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng đã ảnh hưởng làm giảm số thu so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng thu ngân sách tháng 1, thu từ dầu thô ước đạt 8.200 tỷ đồng, bằng 9,6% dự toán.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 15.000 tỷ đồng (bằng khoảng 80,3% mức thu bình quân 1 tháng theo tiến độ dự toán, thấp hơn yêu cầu khoảng 3.666 tỷ đồng), bằng 6,7% dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi thực hiện hoàn thuế Giá trị gia tăng theo chế độ (5.000 tỷ đồng), thu cân đối NSNN ước đạt 10.000 tỷ đồng, bằng 6,5% dự toán. Ngoài ra, còn thu từ viện trợ đạt 200 tỷ đồng.

Trong tháng 1, giá trị xuất nhập khẩu ước giảm 13,1% so với tháng 12/2013 và giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó kim ngạch xuất khẩu ước giảm 11,5% so với tháng 12-2013 và giảm 10,8% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước giảm 14,6% so với tháng 12-2013 và giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Đảm bảo nguồn cho nhu cầu chi

Bộ Tài chính cho biết, tổng chi NSNN tháng 1-2014 ước đạt 81.860 tỷ đồng, bằng 8,1% dự toán. Trong đó tập trung đảm bảo các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, chi trả nợ. Riêng chi đầu tư XDCB, do đang trong thời gian phân bổ, thông báo vốn cho các chủ đầu tư nên tiến độ thực hiện có chậm hơn mức bình quân chung (ước đạt 7% dự toán), chủ yếu là thanh toán vốn cho các dự án chuyển tiếp thuộc các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, đê điều và một số dự án quan trọng đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngay từ đầu năm, ngành Tài chính đã chủ động tạm cấp kinh phí tháng 1-2014 cho các đơn vị đang trong thời gian chờ phân bổ dự toán; thực hiện chi trả trước tiền lương hưu và các khoản trợ cấp đến hết tháng 2-2014 tạo điều kiện cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội vui đón Tết cổ truyền.

Bên cạnh đó, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp (không thu tiền) 12.322 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014 góp phần cân đối cung cầu, bảo đảm an sinh xã hội.

Bội chi NSNN tháng 1-2014 ước 10.160 tỷ đồng, xấp xỉ bằng 4,5% dự toán cả năm; được bù đắp bằng nguồn vay trong nước và ngoài nước.

Công tác huy động vốn, từ đầu năm đến 15-1-2014, tổng số huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 17.176,8 tỷ đồng.

Minh Anh