(CATP) NHIỀU CỔ PHIẾU TĂNG KỊCH TRẦN Kết thúc phiên giao dịch ngày 25-6-2008, Vn-Index có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp, thêm 7,81 điểm (+2,07%) lên 383,78 điểm. KLGD đạt 9,3 triệu đơn vị, GTGD đạt 342.769 tỷ đồng.