24H.COM.VN - Tuần này, "The Way I Are" của Timbaland đã tiến thêm một bước để tiếm ngôi "Shut Up and Drive" của Rihanna. Trái lại, cựu vương của tuần trước lại có bước trượt dài tới vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng.