TTO - Việc xác định ra những ngôi sao đầu tiên trong vũ trụ sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về "vật chất tối", thành phần cơ bản trong vũ trụ nhưng đến nay vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn đối với giới thiên văn.