(VnMedia) - Thi đấu không thành công tại giải trong nước Arsenal và Roma đều đang hướng tới chiếc cúp Champions League để bấu víu, gỡ gạc lại hình ảnh và những khoản tài chính không nhỏ từ giải đấu nổi tiếng màu mỡ này.