Hội thảo quốc tế với chủ đề “An ninh hàng hải tại Đông Nam Á: An toàn hàng hải và môi trường biển” đã khai mạc sáng 29-3, tại TP Hồ Chí Minh.

Hội nghị quy tụ hơn 30 chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế, tập trung bàn về khuôn khổ pháp lý cho an ninh và an toàn môi trường biển, tìm kiếm và cứu nạn, quản lý cảng biển và các tiêu chuẩn về vận tải đường biển, tài nguyên phi sinh vật biển, nghề cá, bảo vệ môi trường biển, an toàn hàng hải, từ đó tìm ra những mô hình hợp tác thành công để áp dụng trong khu vực Đông Nam Á. Tại phiên khai mạc, đại diện Học viện Ngoại giao và Diễn đàn Thái Bình Dương - Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Hoa Kỳ), cơ quan đồng tổ chức nhấn mạnh, hội thảo lần này là dịp để các chuyên gia, học giả trao đổi về an toàn hàng hải và môi trường biển, từ đó tìm ra phương cách thúc đẩy hợp tác an ninh biển trong khu vực.

TTXVN