(VOV) - Ngành công nghiệp hỗ trợ được Chính phủ khẳng định là nền tảng cho việc phát triển bền vững các ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam.

Chiều 25/3 tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hà Nội (Sở Công thương Hà Nội), Cục xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và Công ty Reed Tradex Thái Lan về việc tổ chức 3 triển lãm công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội từ ngày 15 - 17/9/2011. Đó là: Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4, Triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 2011 và Triển lãm quốc tế về công nghiệp chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam. Triển lãm này sẽ là nơi tìm kiếm đối tác cho các bên cung và cầu, hứa hẹn nhiều cơ hội làm ăn kinh doanh, hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa các bên doanh nghiệp Nhật Bản (người mua) và những nhà sản xuất nội địa (người bán). Ngoài ra còn giúp các nhà quản lý đánh giá vai trò, thực trạng công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, từ đó có các biện pháp, chính sách định hướng phát triển phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là bước đột phá đầu tiên của Sở Công thương Hà Nội trong công tác tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2011 trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Hà Nội và Việt Nam. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, trong chính sách chiến lược công nghiệp của quốc gia cũng như kế hoạch phát triển công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, phá huy ảnh hưởng tác động dây chuyền trong các công đoạn sản xuất, tạo ra các sản phẩm trung gian có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao, có vai trò hỗ trợ trong hệ thống sản xuất công nghiệp. Công nghiệp tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành công thương Hà Nội để đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô Hà Nội, góp phần thực hiện nhiệm vụ đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại với tiềm lực kinh tế được tăng cường, năng lực khoa học và nghệ, kết cấu hạ tầng, ưu tiên hàng đầu cho vấn đề phát triển theo chiều sâu và phát triển kinh tế tri thức./.