24H.COM.VN - Chiếc nhẫn này là kỷ vật tình yêu của một người phụ nữ mà ông Stanley Cubiss ao ước được sống trọn đời bên cô.