Cái quan trọng nhất là bạn phải tinh mắt và nhanh nhạy chọn chúng thôi. Hãy bắt tay vào thử nào!

Tim diem khac biet duy nhat trong 30 giay (2) - Anh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-diem-khac-biet-duy-nhat-trong-30-giay-2-3503363-p2.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet duy nhat trong 30 giay (2) - Anh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-diem-khac-biet-duy-nhat-trong-30-giay-2-3503363-p3.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet duy nhat trong 30 giay (2) - Anh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-diem-khac-biet-duy-nhat-trong-30-giay-2-3503363-p4.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet duy nhat trong 30 giay (2) - Anh 4

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-diem-khac-biet-duy-nhat-trong-30-giay-2-3503363-p5.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet duy nhat trong 30 giay (2) - Anh 5

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-diem-khac-biet-duy-nhat-trong-30-giay-2-3503363-p6.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet duy nhat trong 30 giay (2) - Anh 6

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-diem-khac-biet-duy-nhat-trong-30-giay-2-3503363-p7.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet duy nhat trong 30 giay (2) - Anh 7

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-diem-khac-biet-duy-nhat-trong-30-giay-2-3503363-p8.html">=> Đáp án

Ốc Sên