Ngày 11/3, Công an phường Khương Trung quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ 3 xe máy.

Cụ thể như sau:

- 1 xe máy đeo biển số: 89H2 - 7212

Kiểu dáng: Dream; Màu: nâu

Số máy: VTTJL1P52FMH* 014062*

Số khung: LLKXCG001LX* 014959*

- 1 xe máy đeo biển số: 35N3 - 3116

Số máy: VTTJL1P52FMH* 012035*

Số khung: VTTDCH033TT* 012035*

Kiểu dáng: Wave; Màu: đỏ

- 1 xe máy đeo biển số: 29R5 - 9779

Số máy: HA05E - 0129290

Số khung: RLHHA0601WY129270

Kiểu dáng: Dream; Màu: nâu

Đề nghị ai là chủ sở hữu của số xe máy nêu trên đến Công an phường Khương Trung, địa chỉ 359 Trường Chinh (Thanh Xuân) để giải quyết.

Sau 30 ngày kể từ khi đăng báo nếu không có chủ phương tiện đến giải quyết Công an phường sẽ làm thủ tục giải quyết xe máy tang vật vô chủ theo đỳng quy định của pháp luật.