Quý 3/2013, CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX: TIG) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 8 tỷ đồng, tăng trưởng 242%; lợi nhuận sau thuế 4.9 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh doanh thu thuần tăng mạnh, doanh thu tài chính tăng gấp 3.3 lần cũng là nhân tố giúp lợi nhuận tăng mạnh.

Theo giải trình, nguyên nhân công ty đạt được kết quả ấn tượng như trên đến tự việc bán một số bất động sản, dự án và thoái vốn tại một số công ty đã đầu tư từ những năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu TIG đạt 47.6 tỷ đồng, tăng gấp 5.7 lần; lãi ròng 5.9 tỷ đồng, riêng lãi ròng trong quý 3 đã chiếm 83%.

Như vậy, so với kế hoạch năm công ty đã thực hiện được 84% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Mỹ Hà

công lý