(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Thanh Hải (thanhhaih2@...) sinh năm 1969, đi bộ đội xuất ngũ và về địa phương công tác, nay muốn được biết điều kiện đăng ký dự tuyển hoặc xét tuyển khi tham gia thi công chức xã, phường, thị trấn.

Năm 2003, ông Hải làm bí thư chi bộ xóm, năm 2005, ông được Đảng ủy xã cử đi học Đại học Nông lâm, khoa nông học, năm 2010 tốt nghiệp. Trong thời gian này, năm 2007 ông được UBND xã cử làm Trưởng Ban Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến cuối năm 2011 có đợt tuyển dụng công chức cấp xã, UBND xã làm tờ trình đề nghị cho ông được thi công chức nhưng huyện trả lời ông đã quá tuổi không được tham gia thi công chức.

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Hải như sau:

Điều kiện đăng ký dự tuyển

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức được quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12 như sau: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Cùng với đó, tại khoản 1, Điều 6, Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn quy định điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, Công chức. UBND cấp xã xác định các điều kiện khác bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã cần tuyển trong kế hoạch tuyển dụng, báo cáo UBND cấp huyện phê duyệt trước khi tuyển dụng.

2 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng

Tại Điều 21, Nghị định 112/2011/NĐ-CP thì căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 6, Nghị định này và yêu cầu công việc, Chủ tịch UBND cấp huyện được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

- Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước và đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

- Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

Trường hợp ông Phạm Thanh Hải phản ánh, luật sư cho rằng lý do mà UBND huyện từ chối việc ông Hải dự tuyển công chức do đã quá tuổi là không có cơ sở, vì hiện nay ông Hải đang ở tuổi 43, trong độ tuổi lao động; ông đã có thời gian công tác 4 năm tại Ban Nông nghiệp thuộc UBND xã, việc làm phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo.

Trong quá trình tham gia công tác Đảng ông được Đảng ủy xã cử đi học và đã tốt nghiệp đại học nông lâm, ông Hải có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định Điều 36 Luật Cán bộ, Công chức và Điều 6, Nghị định nêu trên. UBND xã đã có tờ trình gửi UBND huyện đề nghị cho ông được dự thi công chức, đồng nghĩa với việc UBND xã đã xác định, trường hợp của ông phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh công chức cấp xã cần tuyển trong kế hoạch tuyển dụng.

Trường hợp ông Hải có được xét tuyển theo trường hợp đặc biệt (không phải thi tuyển) quy định tại Điều 21, Nghị định 112/2011/NĐ-CP hay không, đề nghị ông đối chiếu trường hợp của mình với quy định nêu trên để biết.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.