Chống lạm phát đã và đang được Chính phủ hết sức quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, trong đó có biện pháp tiết kiệm...