Hanoinet - Các đơn vị sản xuất trên địa bàn Hà Nội đang tính toán lại các công đoạn sản xuất để tiết kiệm chi phí khi tăng giá điện, từ 1/3/2009.