ND - Đoàn công tác xã hội của Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn và Báo Doanh nhân Sài Gòn hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng 50 nhà đại đoàn kết cho đồng bào nghèo có nhà ở tạm, dột nát vùng bị lũ, lụt và các hộ nghèo bị thiệt hại do thiên tai tại hai huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức (Quảng Ngãi).