(SGGPO). - Sáng nay 20-1, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế (đơn vị quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích cố đô Huế - Di sản Văn hóa thế giới) công bố 10 sự kiện tiêu biểu năm 2012. Trong đó, công tác trùng tu di tích Huế vượt kế hoạch 104% (tổng vốn hơn 60 tỷ), cảnh quan môi trường được chỉnh trang và hoàn thành dự án vành đai xanh lăng Minh Mạng, chỉnh trang tái hiện thành công vườn Cơ Hạ trong Festival Huế 2012, xây dựng cải tạo hệ thống nhà vệ sinh trong di tích…

Năm 2013, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tiếp tục thực hiện trùng tu các công trình chuyển tiếp tại Đại nội Huế như: các hạng mục còn lại của Hành lang Tử cấm Thành, Quan tượng đài - mặt Nam Kinh thành, tu bổ phục hồi Thái Bình Lâu, điện Thọ Ninh… Đồng thời, lập hồ sơ và triển khai trong giai đoạn 2014- 2015, các dự án tái thiết điện Cần Chánh- điện Kiến Trung, vườn Thiệu Phương, vườn Cơ Hạ, cụm di tích Thái Miếu - Triệu Miếu, Tả Tùng Tự (Thế Miếu), Phủ Nội Vụ, Hổ Quyền - Voi Ré, lầu Tàng thơ, Văn Thánh - Võ Thánh, hệ thống chống sét ở các điểm di tích, xây dựng vườn ươm, tiếp tục xây dựng chỉnh trang nhà vệ sinh tại các điểm di tích…

Khánh thành và đưa công trình tu bổ di tích điện Long An vào làm nơi trung bày cổ vật cung đình Huế.

Cũng theo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, Thủ tưởng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt cơ chế hỗ trợ cho di tích cố đô Huế với 800 tỷ trong 8 năm (2013-2020) và nhiều cơ chế chính sách ưu đãi cho khu di sản Huế. Qua đó, mở ra triển vọng mới cho việc bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị các di sản tại cố đô Huế.

Tin, ảnh: Văn Thắng