(VOV) - Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm hay, phong phú đa dạng, nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong Đảng, trong xã hội và kiều bào ở nước ngoài.

Sáng 25/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” họp nghe báo cáo tình hình triển khai cuộc vận động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chủ trì cuộc họp. Trong 6 tháng đầu năm nay, thực hiện chương trình kế hoạch năm 2010, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động gắn với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và tổ chức đại hội đảng ở cơ sở, tạo nên không khí hồ hởi, phấn khởi trong Đảng và trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và được dư luận xã hội đánh giá cao. Cụ thể, đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết năm 2009, nhìn lại 3 năm 2007-2009 và gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại thủ đô Hà Nội; triển khai học tập chủ đề năm 2010 “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; tổ chức kiểm tra triển khai cuộc vận động trong toàn quốc; sơ kết và tặng thưởng các tác giả, tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và về cuộc vận động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số Bộ, ngành ở Trung ương đã góp thêm nhiều ý kiến đánh giá những kết quả đạt được của cuộc vận động trong nửa đầu năm nay và đồng tình với những nội dung triển khai từ nay tới cuối năm. Theo đó, Ban Chỉ đạo giao Thường trực sớm hướng dẫn việc tổng kết năm 2010 và 4 năm triển khai Cuộc vận động, tiếp tục chỉ đạo việc triển khai theo chủ đề của năm nay, gắn với thực hiện chỉ thị 37 về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng; chuyển trọng tâm tuyên truyền về chủ đề của năm nay sang tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng là tích cực tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên về dự thảo các văn kiện; với tổ chức đại hội đảng cấp huyện và tương đương. Phát biểu tổng kết cuộc họp, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm hay, phong phú đa dạng, nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong Đảng, trong xã hội và kiều bào ở nước ngoài. Trong thời gian tới phải tiếp tục gắn nội dung cuộc vận động với việc tổ chức tốt đại hội đảng các cấp; vận dụng nội dung cuộc vận động theo đúng tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tổng Bí thư cũng nêu cao vai trò gương mẫu đi đầu, rèn luyện, tu dưỡng của người đứng đầu, người lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên. Đồng thời đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là những tấm gương tốt để đưa cuộc vận động trở thành ý thức tự giác của từng người, từng cơ quan, đơn vị học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác./. Vũ Duy