Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai 8 dự án sân golf và khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trên địa bàn.

Cụ thể, có 3 dự án đã hoạt động từ năm 2006 là sân golf Vân Trì Đông Anh do Công ty TNHH Noble Việt Nam làm chủ đầu tư; sân golf Hà Nội Sóc Sơn do CTCP Sân golf Hà Nội làm chủ đầu tư và sân golf Đồng Mô Sơn Tây do Công ty TNHH Thung Lũng Vua làm chủ đầu tư.

Các dự án còn lại là sân golf hồ Văn Sơn Chương Mỹ tiếp tục xây dựng, kinh doanh. Sân golf quốc tế Sóc Sơn đang đền bù giải phóng mặt bằng.

Khu du lịch quốc tế Tản Viên Ba Vì đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 được cho phép đầu tư giai đoạn I, với sân golf 18 lỗ.

Sân golf Long Biên quận Long Biên đang lập quy hoạch 1/500 và Khu du lịch - đô thị sinh thái hồ Quan Sơn Chương Mỹ đã có quy hoạch 1/2000...

(KD)