Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Tiep tuc thuc hien viec xay dung ket cau ha tang dong bo - Anh 1

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, trên cơ sở Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW.

Trong đó cần tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp: Rà soát hoàn thiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực để bảo đảm tính kết nối, đồng bộ của các dự án, quy hoạch ngành khác có liên quan nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, bao gồm cả việc rà soát hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật, chính sách huy động nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng, chính sách ứng dụng khoa học-công nghệ, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế... báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2017./.