KTĐT - Ngày 17/11, Đoàn công tác của Thành ủy do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án số 06-ĐA/TU của Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Huyện ủy Phúc Thọ (Hà Nội), toàn huyện có 45 tổ chức cơ sở Đảng với 6.813 đảng viên. Từ năm 2011 đến nay, tỷ lệ đảng viên kết nạp mới đều vượt kế hoạch từ 6 - 38%. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt gồm chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua đó, phát huy được vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với mọi mặt của đời sống xã hội.
Phúc Thọ là huyện đầu tiên của TP tổ chức đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với Nhân dân. Về xây dựng nông thôn mới, từ xuất phát điểm thấp, đến nay huyện đã có 4 xã đạt chuẩn và phấn đấu năm 2014 có thêm 6 xã về đích nông thôn mới...
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đánh giá cao kết quả của huyện Phúc Thọ đạt được trong việc thực hiện các Chương trình, Nghị quyết, Đề án của Thành ủy thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thời gian tới cấp ủy huyện và cơ sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Chương trình, Nghị quyết trên. Trong đó, đánh giá sâu hoạt động của chính quyền và đoàn thể xã, thôn. Đồng thời tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cùng với đó tập trung xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên để hoàn thành mục tiêu đề ra.
Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, huyện cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Sau đối thoại của Bí thư Huyện ủy với dân, bí thư cấp xã tiếp tục tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn, bức xúc cho Nhân dân. Song song với đó, chuẩn bị tốt công tác Đại hội Đảng, trước mắt từ nay đến hết năm 2014 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt.