Thứ trưởng Bộ Công thương Bùi Xuân Khu khẳng định, Bộ vẫn tiếp tục thực hiện cơ chế điều tiết xuất khẩu cho doanh nghiệp ngành để kiểm soát lượng và giá cả đưa sang Mỹ.