ANTĐ - Thời gian qua, đặc biệt là dịp cận Tết, các đối tượng cò mồi tại các nhà ga, bến xe lại tiếp tục hoạt động gia tăng. Trước tình hình đó, Phòng CSHS CATP Hà Nội, đã phối hợp với các đơn vị chức năng, liên tiếp bắt giữ các đối tượng trên.

ANTĐ