Theo kết quả kiểm nghiệm của đoàn kiểm tra chất lượng nước Bộ Y tế về chất lượng nước của Trạm cấp nước Mỹ Đình 2, mẫu nước có hàm lượng Asen cao hơn giới hạn cho phép. Thế nhưng, theo mẫu xét nghiệm gần đây nhất của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội (14/5), hàm lượng Asen lại nằm trong giới hạn cho phép.

Trước sự sai lệch này, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Y tế kiểm tra và đề xuất phương án đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân. Sở Xây dựng đã yêu cầu Cty HUDS (chủ đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành trạm cấp nước Mỹ Đình 2) trong tuần này phải có biện pháp xử lý Asen trong nước, nghiên cứu cơ chế lọc chậm trong thời gian xử lý để hạn chế tối đa hàm lượng các chất hóa học. Tiếp tục lấy mẫu kiểm nghiệm thử lại chất lượng nước của trạm cấp nước Mỹ Đình 2. Sở Xây dựng và Sở Y tế sẽ lập đoàn kiểm tra giám sát chất lượng nước 4 trạm còn lại của Cty HUDS trên địa bàn thành phố.