KTĐT - Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 26/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật các đại biểu cựu thanh niên xung phong (TNXP), Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam cùng các Anh hùng, thân nhân các Anh hùng Lực lượng Vũ trang vừa được phong tặng, truy tặng.
Tại cuộc gặp, các đại biểu mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cựu TNXP, giải quyết triệt để tồn đọng chính sách… Theo khảo sát, thống kê, cả nước hiện có khoảng 500.000 TNXP qua các thời kỳ cách mạng.
Khẳng định lực lượng TNXP đã có những đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm giải quyết chính sách và chăm lo đời sống đối với các thế hệ người có công, trong đó có lực lượng TNXP và đang tiếp tục chỉ đạo khẩn trương giải quyết cơ bản tình hình tồn đọng. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc giải quyết các chế độ, chính sách vẫn còn những điểm cần phải tiếp tục tháo gỡ. Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị, trong thời gian tới, với vai trò của mình, Hội tiếp tục suy nghĩ, đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng những cơ chế, giải pháp phù hợp để làm tốt công tác chính sách với lực lượng TNXP.