Sáng 9-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến về các dự thảo văn bản do Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên tổ biên tập nghiên cứu, khảo sát và xây dựng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tiep tuc hoan thien chinh sach, phap luat ve binh dang gioi - Anh 1

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các dự thảo văn bản tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW; thống nhất đề xuất đến năm 2020 kéo dài tuổi nghỉ hưu tới 60 tuổi cho cán bộ nữ cấp tổng cục trưởng, tổng cục phó, vụ trưởng và tương đương trong điều kiện Bộ luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức chưa sửa đổi; từ năm 2025 - 2030 tùy theo điều kiện có thể nghiên cứu mở rộng tiếp tục đề xuất kéo dài tuổi nghỉ hưu với cán bộ nữ cấp vụ phó, giám đốc sở và tương đương; bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia các khóa đào tạo tại các trường chính trị - quản lý hành chính nhà nước từ 30% trở lên; cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt 25% trở lên; chuẩn bị nguồn cán bộ nữ để đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ 35 đến 40%; các cơ quan đơn vị có tỷ lệ nữ 30% trở lên nhất thiết có cán bộ chủ chốt là nữ…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết; đề ra các giải pháp phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về cán bộ nữ, việc làm bền vững của phụ nữ, trong đó chú trọng phụ nữ khu vực nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số; phấn đấu đến năm 2030 thực hiện các chỉ tiêu về công tác phụ nữ, bình đẳng giới đã được phê duyệt trong các văn bản của Đảng và trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Chính phủ; thực hiện cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; đưa Việt Nam trở thành một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực.