CĐ các Khu công nghiệp - khu kinh tế Đồng Tháp năm 2014 đề ra một số mục tiêu chủ yếu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật; nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật, đặc biệt là tổ chức đối thoại pháp luật giữa người sử dụng LĐ và NLĐ; giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp; phấn đấu phát triển đoàn viên đạt và vượt chỉ tiêu được giao... L.N.G

LĐLĐ tỉnh Bến Tre: Các cấp CĐ vận động CBĐV, CNVCLĐ đóng góp Quỹ “Mái ấm CĐ” năm 2013, tính đến nay đã đóng góp được 914.457.000đ, trong đó nổi bật là LĐLĐ huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc vận động tốt. Qua 6 năm triển khai chương trình, đã xây dựng, bàn giao 210 căn nhà “Mái ấm CĐ”. H.A

CĐ Xây dựng Việt Nam: Tỉ lệ DN trong ngành đã ký TƯLĐTT đạt 93%, nhiều bản TƯLĐTT đã có sự đổi mới, nội dung ngắn gọn, tập trung vào những điều khoản liên quan đến quyền lợi NLĐ như: Chế độ phúc lợi tập thể, thời giờ làm việc, chế độ đối với LĐ nữ, ăn ca, mua BHTT... Phạm Chí

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành tổ chức lễ thành lập và ra mắt Chi hội Luật gia CĐ tỉnh gồm 8 luật gia nhằm hỗ trợ trong việc tư vấn pháp luật cho NLĐ và các cấp CĐ. L.Nguyên

CĐ Giao thông Vận tải Việt Nam đã cùng Văn phòng Bộ GTVT làm việc với Bộ Xây dựng, ra văn bản gửi các đơn vị trực thuộc để triển khai hướng dẫn cho NLĐ thu nhập thấp trong ngành GTVT có điều kiện tiếp cận, mua nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp. Đến nay, đã có 944 CNVCLĐ đăng ký mua nhà, đã tổ chức cho hơn 300 người tham quan và nghe chủ đầu tư trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn mua nhà. V.Lâm

LĐLĐ TP.Hải Phòng, năm 2013 đã phát triển mới 26.291 đoàn viên, thành lập mới 90 CĐCS, trong đó có 80 CĐCS thuộc khu vực ngoài nhà nước. Các cấp CĐ đã tập trung phổ biến Luật CĐ và Bộ luật LĐ năm 2012 cho 5.516 lượt CBCĐ. T.E.A

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức cho 100% số CĐ cấp trên cơ sở ký cam kết đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Phạm Linh

CĐ TCty Hàng hải Việt Nam tập trung chỉ đạo các cấp CĐ trong hệ thống phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS. Phấn đấu trong năm 2014 có trên 80% số CĐCS đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh trở lên. X.T

TCĐ Dệt-May Việt Nam: Đến nay, nhiều đơn vị trong tập đoàn đã bố trí nhà ở cho CN, điển hình là: TCty CP May Hưng Yên (77 phòng, 308 CN), TCty May 10 (31 phòng, 309 người), Cty CP may Phương Đông (40 phòng, 309 người), Cty TNHH nhà nước MTV dệt kim Đông Xuân (8 phòng, 32 người)... Trường Đinh

CĐ Viên chức TP.Hà Nội: Chủ động đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo ATVSLĐ, nâng cao điều kiện làm việc cho CBCCVCLĐ; có các chế độ khuyến khích CBCCVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của đơn vị. K.Y.M

LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Trung tâm Tư vấn pháp luật thường trực tiếp tư vấn cho CNVCLĐ tại trung tâm. Nội dung tư vấn tập trung vào các vấn đề: Người sử dụng LĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật; chế độ dành cho LĐ nữ có thai từ tháng thứ bảy; tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm, tiền thưởng, TNLĐ; công việc không được sử dụng LĐ nữ; quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của NLĐ; sửa đổi, bổ sung hợp đồng, quyền, nghĩa vụ của NLĐ thuê lại, trợ cấp thôi việc... V.N