SGTT.VN - Theo nguồn tin của Sài Gòn Tiếp Thị ngày 4.10, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để giải quyết việc chậm đưa kho nổi FSO5 (kho chứa dầu nổi do tập đoàn Dầu khí đặt Vinashin đóng, đã chậm tiến độ trên 20 tháng - PV) vào hoạt động, tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (NASICO), thành viên của Vinashin, đơn vị được giao đóng mới FSO5 - phải có văn bản chính thức gửi tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) về việc hỗ trợ NASICO thanh toán các khoản mục phí đăng kiểm cho ABS, phí bảo hiểm cho PVI còn tồn đọng.

Vinashin bàn giao kho nổi chứa dầu FSO5 trọng tải 150.000 tấn cho Petro Việt Nam ngày 26.4.2010, quá hạn hơn 20 tháng. Tuy vậy kho nổi này vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Ảnh: TTXVN Theo yêu cầu của Chính phủ, số tiền hỗ trợ này sẽ được PTSC khấu trừ vào số tiền 15% giá trị hợp đồng còn giữ lại. Đối với các khoản nợ PVFC của Vinashin sẽ được PVN, PTSC khấu trừ vào số tiền 15% giá trị hợp đồng còn giữ lại và đối trừ công nợ trong quá trình chuyển giao các dự án. Được biết, dự án đóng mới kho nổi chứa xuất dầu FSO5 đã bàn giao cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) từ 26.4.2010, chậm gần hai năm so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đến nay kho nổi này vẫn chưa thể nhận dòng dầu đầu tiên vì thiếu tiền trả cho đăng kiểm và bảo hiểm. Sau khi chi trả các khoản phí này và hoàn thành một số phần việc nhỏ khác, FSO5 sẽ được cấp giấy chứng nhận hoạt động tạm thời có hiệu lực trong 3 tháng