Trong ngày hôm nay Chủ tịch UBND TP. Hà Nội sẽ sẽ ký quyết định tuyển dụng đặc cách vợ của phi công Trần Quang Khải vào dạy trường Chu Văn An – Hà Nội.